{"error":{"stan":1,"info":"Brak autoryzacji ALL"}}